Legal Disclaimer

  • 🇷🇴 Avizul Legal

Autorul nu este responsabil pentru niciun conținut legat sau la care se face trimitere din paginile sale. În cazul în care se produce vreun prejudiciu prin utilizarea informațiilor prezentate, numai autorul videoclipurilor respective ar putea fi răspunzător, nu și cel care a făcut legătura cu aceste pagini.

AnimeSimatrix.ro nu găzduiește niciun conținut!

Tot ceea ce face animesimatrix.ro este să conecteze sau să încorporeze conținut care a fost încărcat pe site-uri populare de partajare video online, cum ar fi Veoh.com / Megavideo.com / Youtube.com / Google Video. Toți utilizatorii youtube / veoh / megavideo / googlevideo au semnat o înțelegere cu site-urile atunci când și-au creat conturile, înțelegere care îi obligă să nu încarce conținut cu drepturi de autor. Dacă accesați orice link către videoclipuri în timpul navigării pe animesimatrix.ro, o să urmăriți conținut găzduit de terți și animesimatrix.ro nu își poate asuma responsabilitatea pentru un conținut găzduit pe alte site-uri.

Noi nu încărcăm niciun videoclip și nici nu știm de unde provin videoclipurile sau în ce țară sunt găzduite. Nu promovăm niciun fel de comportament ilegal de niciun fel. Linkurile către videoclipuri sunt trimise de utilizatori și gestionate de utilizatori.

 

  • 🇪🇺 Legal Disclaimer

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective videos might be liable, not the one who has linked to these pages.

animesimatrix.ro doesn’t host any content!

All animesimatrix.ro does is link or embed content that was uploaded to popular Online Video Sharing sites like Veoh.com / Megavideo.com / Youtube.com / Google Video. All youtube/veoh/megavideo/googlevideo users signed a contract with the sites when they set up their accounts which forces them not to upload illegal content. By clicking on any Links to videos while surfing on animesimatrix.ro you watch content hosted on third parties and animesimatrix.ro can’t take the responsibility for any content hosted on other sites.

We do not upload any videos nor do we know who and where videos are coming from or in which country they are hosted. We do not promote any illegal conduct of any kind. Links to the videos are submitted by users and managed by users.

    🔷Ownership Document/Ownership of this content (Max. 10MB)